- Lyt jobba med humøret

Voss: - Dette er ikkje mykje å skriva heim om! Ein uvanleg alvorleg ordførar Hans-Erik Ringkjøb kunne i dag konstatera at skadane i kulturhuset er massive.

Ny Tintrabru lyt venta

Voss: Noko av det fyrste som forsvann med flaumen på Voss tysdag og onsdag var Tintrabrua, gangbrua som knyter saman Gjernes og Prestegardsmoen.

Uvisst når sporet opnar att

Jernbaneverket jobbar døgnkontinuerlege skift for å få reparert dei store skadane på skjenegangen mellom Voss og Bolstad. Framleis usikkert når toga kan gå att.

Strid om sosialhjelp

Ulvik: ULVIK: Med ni mot åtte røyster godkjende heradsstyret i Ulvik at barnetrygd i utgangspunktet skal reknast som inntekt, for familiar som søkjer om...

Hordaland forseinka

Bergen: Hordaland som vert leverte med tidlegomberinga i bergensområdet, er ein dag forseinka på grunn av flaumen på Voss.

Straumproblem i Granvin

Granvin: Natt til torsdag oppsto det feil på straumnettet i deler av Granvin. Abonnentar langs strekkja frå Granvin til Råe, Nesheim og mot Svelgane, saman med...

Avlyser korkonsert i Vangsyrkja

Kultur: Kyrkjemusikalsk nemnd i Voss sokneråd har valt å avlysa konserten med Bergen Domkor i Vangskyrkja i kveld. Nemnda tok avgjerda tysdag kveld, då det...

Toppe tek toget til statsråden

Voss: På ny er deler av Bergensbanen vaska vekk. Og banen er stengd på ubestemt tid. No tek Kjersti Toppe opp saka med statsråd Tord Lien.

Sjå flaumen frå oven

Flaumen: Då skulen stengde på grunn av flaum, brukte Jakob (13) fridagen til å filma flaumen frå lufta. Sjå videoen her!

Ny tillit til Berland

Voss: Skedsmo Høgre nominerte onsdag Kjartan Berland som partiet sin listetopp og ordførarkandidat ved kommunevalet 2015.

Minst fire omkom i småflyulykke i Kansas

(NPK-NTB-AFP): Minst fire menneske omkom, og fem blei alvorleg skadde då eit tomotors fly styrta i ein flyplassbygning kort tid etter avgang frå Wichita flyplass i den...

Billettrush i Skien

(NPK-NTB): Odd sel høgst truleg ut stadion til kampen mot Rosenborg søndag. Det kjem over 11.000 tilskodarar for å sjå duellen om sølvet.

FN-utsending ber om kampfrie soner i Syria

(NPK-NTB-AFP): FNs spesialutsending til Syria, Staffan de Mistura, foreslår ei etablering av kampfrie soner i nokre syriske område slik at humanitær hjelp kan komme fram...

Saknar du eit bilskilt?

Voss: Hordaland har to bilskilt liggjande i resepsjonen. Det eine høyrer heime på Voss, og det andre er latvisk. Me har også funne eit førarkort etter flaumen.

Kok vatnet til onsdag

Flaumen: Heile vassanlegget til Voss kommune stod under vatn under flaumen. Kokepåbodet frå kommunen gjeld fram til onsdag.

Buss eller båt?

Flaumen: Under 500-årsflaumen var det mange som våga seg ut i vassmengdene med varierande hell. Sjå video!

Ikkje bruk oppvaskmaskina

Voss: Det er innført kokepåbod på drikkevatn for abonnentar knytte til Vossevangen vassverk. Vassverket melder og at dei no reduserer trykket på delar av leidningsnettet og at vaskemaskinar og oppvaskmaskinar ikkje bør brukast inntil vidare.

Framleis stengt ved Svartenakken

Dei fleste vegane er no opna att, men det er framleis stengt på E16 mellom Bulken og Svartenakken og mellom Vallavik og Ulvik. Toga går med forseinkingar.

Kokepåbod på Voss

Voss kommune innførte onsdag føremiddag kokepåbod for alle abonnentar av Vossevangen Vassverk.

Togskjener i vatn og fulle kjellarar

Onsdag føremiddag var ordførar og varaordførar i Voss kommune, Hans-Erik Ringkjøb og Sigbjørn Hauge, på synfaring etter flaumen i Vangsvatnet og Vossavassdraget.

Elva tok Rongavegen

Voss: VOSS: Rongavegen på Bolstad er stengd på ubestemt tid etter at flaumvatn øydela fleire hundre meter av vegkroppen natt til onsdag.

Straumen er tilbake

Voss: Heile Evanger og dryge 200 bustader på Voss vart straumlause i går. No har alle straum igjen.

Lausslitt flåte

Voss: Sundag føremiddag hadde ein flåte slitt seg laus og vart liggande ute på Vangsvatnet. Ifylgje politiet har dette skjedd før med den same flåten, og dei...

Berusa i vegen

Voss: Klokka 02.27 natt til sundag vart det observert ein fotgjengar i vegbana mellom Bulken og Voss. Personen gjekk med ein sykkel og var tydeleg berusa.

Stal for fleire hundre tusen

Eidfjord: Verdiar for fleire hundre tusen kroner er vekke etter eit innbrot i Byggeriet i Eidfjord natt til onsdag.

Vått i Hardanger

Granvin: Det har regna friskt siste dagane. Enkelte stader har det kome opp mot 150 millimeter nedbør på eit døger. Det merkast.

Stengde vegar og mykje overvatn

OPPDATERT: E16 er stengt ved Grøskargjelet ved Bogetunnelen, og blir ikkje opna i dag, tysdag. Fv572 mellom Vallavik og Ulvik og vegane mellom E16 og Modalen/Eksingedalen er stengd. Også Bergensbanen er stengd.

Fleire stengde vegar

E16 er stengd ved Grøskargjelet ved Bogetunnelen, og blir ikkje opna i dag, tysdag. Fv572 mellom Vallavik og Ulvik er også stengd.

Kulturhuset stengt

Klokka 13.30 tysdag bestemte rådmann Einar Hauge at Voss kulturhus skulle stengjast.

Evakuerer motellet

Voss: Fleischer sitt motell vert omringa av vatn. Ingo Lülsdorf fekk beskjed om å evakuera.