Voss:

Tekne i nasking

To gutar under 18 år vart tekne av politiet like etter å ha naska energidrykk frå ein...


Portrett og reportasjar

Siste frå Nynorsk pressekontor


Hordaland på Snapchat
Voss:

Midlar til born og ungdom

I møte torsdag gjekk MKU samrøystes inn for å løyva til saman 76.000 kroner til born og ungdom.

Ulvik:

Meel konstituert på ny

Rådmannsstillinga i Ulvik herad har vorte lyst ut to gonger. Etter utvida søknadsfrist 13.