Evakuerer i natt

Granvin: Lars Eirik Holven bur i det huset som ligg nærast rasområdet på Holven. I natt evakuerer husstanden frivillig for å sikra nattesøvnen.

Raset et seg innover - evakuerer området

Granvin: Utrasinga ved Granvinsvatnet breier om seg, og anleggsområdet vert no evakuert. Entreprenøren tek ned rubbhallen, og flytter anleggsmaskiner og utstyr vekk frå skredområdet. Sjå video!

Tok sykkelen fatt

Granvin: Med stengt veg på Holven måtte lærarar og elevar på skulen i Granvin tenkja nytt for å koma seg på skuleveg i dag.

Politiet fylgde brei last

Evanger: Frå klokka 22.30 torsdag kveld vart det køyrd ei brei og tung last på E16, strekninga Bergen til Evanger. Politi fylgde lasta, og dei melde på Twitter...

Rykte ut til mogleg pipebrann

Voss: Brannvernet på Voss har rykt ut til ein mogleg pipebrann i Hardangervegen. Det melde 110 Hordaland på Twitter i 20-tida tysdag kveld. Det viste seg at...

Vossapark slepp eigedomsskatt

Voss: Voss Parkering skal få sleppa å betala eigedomsskatt for det nye parkeringshuset i Skulehaugen, har eit samrøystes formannskap bestemt. I...

Laserkontroll på Dale

Vaksdal: UP hadde laserkontroll langs E16 på Dale sundag kveld. Dei delte ut to forenkla førelegg, der høgste fart var 90 kilometer i timen. Det er 70-sone der...

Vegvesenet: - Me belasta området for mykje

Lars Magnar Røneid i Statens vegvesen erkjenner at dei har belasta anleggsområdet ved Granvinsvatnet meir enn det tålte. - Raset skulle ikkje skjedd, seier Røneid til Hordaland.

Meir rasa ut i vatnet på Holven

Nyhende: Utover natta har det rasa ut stadig meir massar frå Rv 13 på Holven. Busskuret som sto på raskanten har forsvunne utfor kanten.

Siste frå Nynorsk pressekontor

To direktørar går av i Telenor

(NPK-NTB): Telenor har inngått avgangsavtale med finansdirektør Richard Olav Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen som følgje av Vimpelcom-saka.

Honorarfest for Schibsted-styret

(NPK-NTB): Midt i ei tid med nedskjeringar foreslår valkomiteen i Schibsted å auke honorara til konsernstyret med 22,5 prosent.

Vil berga liv med kreftaksjon

Hilde Tveita Thorkildsen opplevde marerittet då mor hennar fekk tilbakefall av kreft og døydde. No kjempar ho seg ut av sorga gjennom prosjektet...

Bruker Ullensvang som føredøme

Ullensvang: - Kartverket si avdeling i Ullensvang er eit godt døme på at det er mogleg - og bra - å leggja kompetansearbeidsplassar til stader utanfor Oslo, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner(H) då han vitja Kinsarvik torsdag.

- Folk bør setja seg inn i saka

Frå neste veke vil 1000 vossingar verta spurt om kommunesamanslåing per telefon. - Eg oppmodar alle om å gjera seg opp ei meining før dei ringjer, seier ordførar Hans-Erik Ringkjøb.

Mørkve i stadig endring

Kultur: - Me får heile tida innspel på kven me minner om eller høyrest ut som. Då er det naturleg at me kallar oss Still Changing, seier Marius Mørkve. No held han på med plateinnspeling i hovudstaden.

Udlabutomta i støypeskeia

Voss: Minst 83 nye bustader vil kunna skapast i sju separate­ bygg på og rundt Udla­butomta i Haugamoen. Om kraftlina gjennom området vert flytta, vil talet­ kunna aukast til rundt 100.

Føreslår å leggja ned meieriet på Voss

Voss: Meieriet på Voss med nær 30 arbeidsplassar er føreslått nedlagt i ein ny rapport utarbeidd av Tine. Saka skal avgjerast av konsernstyret i Tine, mest sannsynleg før sommaren.

- Kommunen har svikta industrien

Voss: Voss kommune har ikkje­ gjort det lett for industri­verksemdene som vil etablera­ seg. Fleire nærings­drivande var klare i talen då utvalet for næring og tiltak gjesta nærings­parken på Istadmyrane.

Redsle, sorg og kjærleik på pinne

Voss: Medan bombene slo ned rundt dei på Vangen, stod to unge jenter og kokte lapskaus i ein diger vaskekjele. - Soldatane våre måtte jo ha mat, seier Gudrun P. Gjøstein.

Unggutar sykla på E16

Vaksdal: Tre unge gutar vart observerte syklande langs E16 ved Dale sundag ettermiddag. Ein persom vart merksam på den farlege sykkelferda, og fekk stansa...

Tilløp til brann i Granvin

Granvin: Det var tilløp til brann i eit fyrrom i eit gardsslakteri i Folkedal i Granvin sundag kveld. Dette melder politiet. Brannen slokna av seg sjølv, og...

Gudvangatunnelen stengt

Nyhende: Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen er stengt i kort tid. Årsaka til stenginga er ras i fjellet, og helikopter må landa i vegbana. Det er ikkje rast ned...

Set i gang Ung Jobb i Ulvik

Ulvik: Ungdomar i Ulvik skal i sommar få sjansen til å få jobboppdrag, der heradet tek seg av å setja arbeidslysten ungdom i kontakt med dei som måtte ha...

- Ein dag med Benjamin var aldri keisam

Nyhende: Elevane på Villmarkslinja sørgjer etter at læraren deira Benjamin Hjort mista livet i ei skredulukke sundag. - Det vert ikkje det same utan han, seier Nicolai Heggholmen (17).

Streikar for høgare løn

Voss: Streikevaktene ved Fleischer's Hotel meiner lønsauke må til for at bransjen skal bli meir attraktiv for lærlingar.

- Han levde i naturen og med naturen

Nyhende: Det var frikøyraren, padlaren, læraren og fotografen Benjamin Hjort (37) som omkom i snøskred i Aurland sundag. På arbeidsplassen på Voss Jordbruksskule er elevar og tilsette i sjokk og sorg.

Frå utmark til bygdesentrum

Bulken: I 1875 var det to personar med registrert adresse Bulken. Med jernbanen vart Bulken handelstad og sentrum. Neste laurdag tek Magne Berge ein tur gjennom historia til grenda.