EI NY VERD:- Mange nye kjelder er tilgjengelege på nettet, seier slektsgranskarane. Frå venstre Marianne Bakketun og Jan Egil Mandelid frå Voss Ættesogelag, vidare Tore Mehl og Jan Aase Andresen frå DIS Hordaland. Laurdag vert det slektsgranskardag i biblioteket.

Finn forfedrane dine

Har du lyst til å finna ut kven forfedrane dine var?

Publisert 25.10.2011 kl. 20.08. Oppdatert kl. 12.14.

Og om du stammar frå storfolk?

Slektsgransking er i skotet, og komande helg er det slektsgranskardagen på Voss.

– Slektsgransking er som eit puslespel, seier Per Aase Andresen, nestleiar i slektsgranskarorganisasjonen DIS Hordaland.

Klikk her for å skaffa deg heile papirversjonen av saka