Camilla Standal er klar til å halda føredrag for interesserte elevar.

Tid for meir utdanning

Onsdag 25. januar var det presentasjon av ulike universitet og høgskular på Voss gymnas.

Publisert 25.01.2012 kl. 15.12. Oppdatert kl. 15.13.

Elevar frå ulike skular kom og høyrde på representantar som fortalde om ulike studietilbod.

Frå branningeniør til musikklærar

Dagen byrja med at alle var i gymsalen. Vidare fekk elevane lov til å velja kva for nokre skular dei ville vita meir om. Me gjekk til eit klasserom, der ein student frå Høgskulen Stord Haugesund presenterte ulike tilbod, og det gjekk i alt frå branningeniør til musikklærar.

Det var eit stort mangfald av både skular og tilbod denne dagen. Føredragshaldarane var tydeleg interesserte i å fortelja elevane om ulike retningar, og ein kunne få tilsendt meir informasjon på e-post, om ein ville det.

Høgskulen NLA i Bergen

Me snakka med Camilla Standal, som representerte høgskulen NLA i Bergen. Ho er opphavleg frå Lillestrøm, men bur og studerer i Bergen. Dagen hennar på Voss gymnas hadde vore kjekk. Hennar jobb denne dagen var å prøva å få folk til å søkja på NLA.

Ho kunne også fortelja at elevane ved skulen fekk velja kor mange veker dei hadde lyst til å vera med å representera skulen. Ho sjølv hadde valt å reise rundt i tre veker, for å representera NLA.

På NLA kan ein utdanna seg til lærar og studera kristendom. Det er ein kristen privatskule, men open for alle. Det er ein liten skule, og alle blir sett.

- Dersom ein møter på læraren sin i gangen, helser han, og spør kanskje om du vil bli med og ta ein kaffi i kantina, forklarer Camilla og smiler.

Lærerikt

Alt i alt var det ein lærerik dag, med masse informasjon. For mange var dette ein viktig dag.

Det var kanskje ikkje så mange som hadde tenkt over kva dei vil, før dei såg alt dei kan gjera - på ein dag som denne?

Me i Vg2 ønskjer alle lykke til med valet av vidare utdanning!


 

Kultur

Lillegraven med boksingel

Ruth Lillegraven sitt bidrag til bokhausten, er bok- singelen «Atlanten». Dette er eit hefte med knappe 30 sider dikt.

Slåttar og dikt på Hauge-senteret

I dag, 26. november, opnar Hauge-senteret for pensjonistar og andre til omvising, dikt og slåttar. I samarbeid med pensjonistlaget og heradet inviterer...

Latterleg ljospunkt

27.-28. november inntek det beste frå Norsk Revyfestival Olavshallen i Trondheim. Marerutt, ein lokal duo sett saman av Marit Norheim Olde og Ruth...

Siste saker Gå til framsida

Desember mest brannfarleg

41 prosent av bustadbrannane i Hordaland kjem frå feil i elanlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr. Eit førebyggjande branntilsyn kan luka bort mange...