Avisa Hordaland

Kultur

Jolajazz for song- og danseglade

Jolajazz for song- og danseglade

Reven raskar ikkje berre over isen, no kjem han til og med på Jolajazzen.