Avisa Hordaland

Kultur

Klimakjemparen Seglem

Klimakjemparen Seglem

– Eg er nokså medviten mitt klima-engasjement, og dette er min måte å uttrykja det på.