Avisa Hordaland

Kultur

Kortreist lokal mat direkte til forbrukaren

Kortreist lokal mat direkte til forbrukaren

«REKO» tyder rettferdig konsum. REKO-ringen på Voss starta våren 2018 og har blitt ein kjempesuksess.