Avisa Hordaland

Kultur

Med blikk for Blix

Med blikk for Blix

Mange har nok – kan henda utan å vita det – eit forhold til Elias Blix.