annonse

Seks kreative kurs i Eidfjord

KURS
KURS: Anneli Engeland er mellom dei som skal ha kurs. Ho skal ta føre seg to tema, nemleg karveskurd og dragestil. Det er Engeland som har gjort treskjeringa på biletet. (Foto: Vidar Herre)

Kreative dagar i Eidfjord er namnet på kurset seks kunstnarar skal ha i bygda den siste heile veka i oktober.

Nils Kvamsdal

Seks kunstnarar med seks ulike uttrykk har sett kvarandre stemne i Eidfjord frå sundag 22. til laurdag 28. oktober. Dei seks faga som er representerte er treskjering, skinnfellsaum, keramikk, teikning, veving og perling.

I treskjering er det Anneli Engeland som er læraren. Ho tek føre seg to tema; karveskurd, og dragestil frå Hardanger og Voss – stilen Lars Kinsarvik var kjend for, og med røter attende til romansk ornamentikk og vikingornamentikk.

Kjersti Børilden er læraren på kurset i skinnfellsaum. Her skal elevane både læra å sy skinnfell og å trykkja mønster på tradisjonelt vis.

Elevane på keramikkurset får tre tilbod: relieffbilete, tredimensjonale skulpturar etter modell, og bruksting som ljosestakar, vasar og skåler. Lærar er Per Nornes.

Anne Lisbeth Joakobsen skal læra teikneelevane både å sjå og teikna. Konturteikning er temaet for kurset.

Kurset i veving er delt i to: biletvev og ruteåklevev i vevsramme. Grete Møllendal Hereid er lærar på begge kursa, medan Gyda Sandvin Olsson òg er lærar i biletvev.

Møllendal Hereid har også ein finger med i spelet på kurset i perling, men her har ho Marit Dæmring med på laget. Elevane får læra seg å bruka både småperler og stråperler når dei skal perla bringeklutar. 

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.