annonse

Nettannonse

Nettavisa vår har 32.000 unike brukarar og nærare 30.000 sidevisningar dagleg.

Ut frå desse tala vert ei ny side opna i nettavisa vår annakvart sekund, heile døgeret. Som annonsør på nettavisa når du svært mange lesarar i distriktet vårt. Du kan velja den plasseringa, annonsestorleiken og talet på visningar som høver for deg.

Unike brukarar er talet på datamaskinar/nettbrett/mobilar som er inne på nettavisa. Sidevisningar pr. dag er talet på sider/artiklar som vert opna av brukarane våre i løpet av ein dag.

50 prosent auke på mobil siste året:

Stadig fleire tek i bruk mobiltelefonen for å lesa dei siste lokale nyhenda. Mobilutgåva av Hordaland har omlag 7.500 sidevisningar pr. dag, og dette talet aukar stadig.

Visningar:

Me sel sidevisningar i staden for fast plass. Som annonsør kan du difor velja sjølv kor mange ganger du vil at annonsen din skal verta sett, i kva tidsrom og dermed kva prisen vert.

Prisliste og oversikt over annonseplassar

annonse