Informasjonskapslar

Avisa Hordaland brukar informasjonskapslar («cookies»).  Når din nettlesar er førehandsinnstilt til å godta informasjonskapslar, reknar me med at du samtykkjer til dette. Du kan trekkja tilbake ditt samtykke ved å endra innstillingane i nettlesaren. Det kan medføra at tenestene våre ikkje fungerer optimalt.

PbcsSessionID Unik ID for nettlesarøkta. Denne gjeld berre så lenge du er inne på nettstaden. ID-en hjelper oss til dømes å tilpassa menyar eller skjema når du navigerer frå side til side. Ingen personleg eller identifiserande informasjon vert lagra.
user, pwd Lagrar brukarnamn og passord dersom du ønskjer at innlogginga skal gå lettare.
LoggedIn Brukt til å tilpassa nettsida når du er logga inn.
CookieAlert Denne syt for at du ikkje treng å sjå varselboksen om informasjonskapslar fleire gonger.
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz Avisa Hordaland samlar statistikk med Google Analytics. Les meir om deira informasjonskapslar her.
Answered[Site][Category][PollID] Brukt til å registrera om du har røysta i ei nettrøysting, slik at systemet vil visa deg resultatet av røystinga.

Våre annonsørar kan dessutan setja tredjeparts informasjonskapslar. Dei har sjølve ansvar for å informera om bruken.

Hos Nettvett.no kan du lesa meir om informasjonskapslar.