annonse

Oversikt over tilsette

Abonnement

Jorunn Nå

Abonnementsavdelinga

Tlf: 56530306

Mob: 95202453

Bente Tveite Fykse

Abonnementsavdelinga

Tlf: 56530306

Mob: 47473001

Administrasjon

Astrid Kløve-Graue

Seniorkonsulent

Mob: 91627329

Trond Syversen

Dagleg leiar

Tlf: 56530302

Mob: 99207188

Ekspedisjon

Elisabeth Seim

Ekspedisjon/administrasjon

Tlf: 56530300

Hordaland L/L

Ingrid Kløve-Graue

Konsernleiar

Mob: 90536842

IT-avdeling

Jan-Egil Dyvik

Teknisk nettansvarlig

Mob: 95215832

Leif Arne Hervik

Nettutviklar - web

Mob: 95970982

Lars Rørlien

IT-ansvarleg

Mob: 93007104

Marknadsavdeling

Anette Evensen

Marknadskonsulent

Tlf: 56530315

Mob: 97658074

Arild Rekve

Annonse- og marknadsleiar

Tlf: 56530307

Mob: 91180703

Terje Øye

Marknadskonsulent

Tlf: 56530304

Mob: 98883393

Produksjon

Alberte Fonneland

Mediegrafikar

Tlf: 56530310

Harald Gjerald

Leiar grafisk avdeling

Tlf: 56530300

Mob: 99562915

Oddny Søtvik

Annonseproduksjon

Tlf: 56530313

Wilhelm Tvedt

Mediegrafikar

Tlf: 56530309

Redaksjon

Ørjan Brattetveit

Journalist

Mob: 41623262

Sara Finne

Journalist

Mob: 98414649

Siri Flatlandsmo

Journalist

Mob: 98299696

Geir Geitle

Konstituert redaktør

Mob: 40419953

Vidar Herre

Fotograf

Mob: 40419952

Terje Hjartnes

Journalist

Mob: 92853896

Ingerid Jordal

Fotojournalist

Mob: 97084621

Nils Kvamsdal

Journalist

Mob: 97089869

Elin Madsen

Redaktør (Sjukmeld)

Mob: 97740531

Sigrid Seim

Journalist

Mob: 90790470

Ingvild Siglen Berger

Journalist

Mob: 91877188

Rolf Tepstad

Journalist

Mob: 40419954

Karl Ystanes

Journalist

Mob: 91374741

Trykkeri

Laila Mjaanes

Hjelpearbeidar og maskin-/rotasjonsassistent

Tlf: 56530333

Svein Henning Soldal

Leiar trykkeri

Tlf: 56530333

Mob: 40419955

Wojciech Wieczerzak

Trykkjar

Tlf: 56530333