annonse

Goabadne

Kunngjeringar i denne spalta er ei gratisteneste.

I kunngjeringa må det stå både føre- og etternamn på foreldra til barnet. Hugs også namnet på dei som er saman med barnet på biletet. Skriv kvar barnet er fødd, i tillegg til vekt og lengde på den nyfødde. Tekst utover dette vert rekna som annonse. 

Hugs namneopplysningar og dei opplysningane om barnet du vil skal koma i avisa.

Send inn tekst og foto her:

annonse@avisa-hordaland.no

annonse