annonse

Goabadne

Kunngjeringar i denne spalta er ei gratisteneste.

I kunngjeringa må det stå både føre- og etternamn på foreldra til barnet. Hugs også namnet på dei som er saman med barnet på biletet. Skriv kvar barnet er fødd, i tillegg til vekt og lengde på den nyfødde. Tekst utover dette vert rekna som annonse.

Det er også råd å senda inn til denne spalta med MMS frå mobiltelefonLegg ved biletet og send ein MMS med kodeord HLUKKE (mellomrom) goabadne-tekst til tlf.nr. 2030. Hugs namneopplysningar og dei opplysningane om barnet du vil skal koma i avisa.

Send inn tekst og foto her:

annonse@avisa-hordaland.no