annonse

Nygifte

Kunngjeringar i desse spaltene er gratis.

 

I spalta «Me gifter oss» må det stå både føre- og etternamn på brureparet. Dato for brullaup og evt. stad kan vera med. Tekst utover dette vert rekna som annonse.  

 

Under «nygifte» vert det publisert innsendt foto med namn på brureparet og stad.

 

Det er også råd å senda inn til denne spalta med MMS frå mobiltelefon. Legg ved biletet og send ein MMS med kodeord HLUKKE (mellomrom) tekst til tlf.nr 2030. Merk meldinga med «Me gifter oss» eller «nygifte».

 

Send inn tekst og bilete til:
annonse@avisa-hordaland.no

annonse