annonse

Rubrikkannonsar

Linjeannonsar under vignettar som t.d. «Til sals», «Til leige», «Bil & motor», «Ymse» og fleire kostar kr 62,50 for to linjer, 77,50 for tre linjer, 92,50 for fire linjer og 107,50 for 5 linjer. 5 linjer er det meste det er plass til under desse vignettane. Linjeannonsar kan ikkje innehalda bilete.

På kvar linje er det plass til +/- 30 teikn. Om du ynskjer at annonseteksten din evt. skal kortast ned for å bli maks 5 linjer, ber me deg gjera oss merksame på det i merknadsfeltet under.

Annonsar som er på meir enn 5 linjer vert sett opp som «vanleg» annonse med ramme rundt. Pris pr. mm for desse er kr 9,40 + mva pr. mm. Kr 5,85 + mva ekstra dersom det er med bilete med farge.

Goabadne (nyfødde) og giftarmål (bryllaupsbilete) er gratis og skal sendast direkte til redaksjonen på redaksjon@avisa-hordaland.no


For å bestilla ein annonse, ta kontakt med marknadsavdelinga: 

Tlf. 56 53 03 00

annonse@avisa-hordaland.no


Om du sender oss ein e-post med bestilling, hugs å ta med:

  • Annonsetekst
  • Innrykksdato(ar)
  • Namn på bestillar (rekningsbetalar) / evt. namn på bedrift
  • Adresse
  • Postnummer
  • Poststad
  • Telefon / mobiltelefon
  • E-post
  • Vedlegg (bilete, logo eller PDF)
  • Annen relevant informasjon om bestillinga di
annonse