Send inn ditt lesarbilete


Me vil gjerne ha dine vinterfoto! Ein gong i månaden plukkar me ut eit vinnarbilete som får ein premie frå oss i Hordaland.

Alle som sender inn bilete forpliktar seg til å følgja reglane våre for publisering.

Felt merka med stjerne må fyllast ut.

Reglar for lesarbilete på avisa-hordaland.no
  • Hordaland vil gjera det mogleg for deg å senda inn bilete du vil dela med andre. Send inn kva bilete du vil, berre du tek omsyn til minimumsreglane våre.
  • Du er personleg ansvarleg for bileta du publiserer, og vil halda Hordaland skadeslaus for eit eventuelt krav frå tredjeperson som fylgje av bileta dine.
  • Bileta må ikkje bryta norsk lov.
  • Det er ikkje tillate å trakassera andre.
  • Du pliktar deg til å fylgja norske opphavsrettsreglar. Du kan ikkje kopiera bilete som er publiserte i andre medium.
  • Du pliktar deg til ikkje å krenkja privatlivet til andre.
  • Det er ikkje tillate å posta bilete som inneheld rein reklame, forsøk på å selja produkt eller liknande.
  • Når du publiserer bileta dine på Hordaland, overfører du ein evigvarande og eksklusiv rett til Hordaland utan godtgjering å bruka og redigera bileta i andre medium Hordaland måtte velja å publisera det i.
  • Bileta på Hordaland er ikkje førehandsredigerte, men Hordaland held på retten til kva tid som helst å redigera eller trekkja tilbake innlegg me meiner er i strid med reglane våre.