annonse

En bedre jernbane

SAMFERDSELSMINISTEREN
SAMFERDSELSMINISTEREN: Ketil Solvil-Olsen mener Arbeiderpartiet ikke trenger å bekymre seg. (Foto: Ingerid Jordal)

Jernbanen skal ikke privatiseres og selges, forsikrer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Jeg er glad i jernbanen. Vi har økt satsingen kraftig – flere investeringer, mer vedlikehold, nye togsett, flere avganger. Det har gitt økt punktlighet og flere reisende. Og vi skal gjøre mye mer. I de kommende årene skal vi investere og vedlikeholde enda mer. Tiden for forfall er over, vår infrastruktur skal være landets gull. En stor visjon, men vi mener alvor. Det handler om en enklere og tryggere hverdag for folk flest, og bedre konkurranseevne for næringslivet.

Vi er ikke i mål, men vi går i riktig retning. Jeg blir derfor overrasket når Arbeiderpartiet i stedet svartmaler situasjonen. De klarer ikke glede seg over de forbedringer som er gjort og at tempoet har økt. I stedet sprer de misnøye og baserer seg ofte på at de frykter noe galt kan skje.

Ap’s Sverre Myrli frykter at jernbanen skal privatiseres og selges. La meg berolige umiddelbart – den skal ikke det. Men vi har forbedret den, etter mange år med tilnærmet stillstand under Ap. Vi har akkurat gjennomført en kraftig omorganisering av jernbanen, hvor vi har samlet ansvar og oppgaver som naturlig henger sammen. Ansvar for eiendom var spredt på mange statlige aktører. Nå er det samlet på et sted. Vi hadde mange ulike billettsystemer. Nå har vi samlet utviklingen et sted.

Vi har opprettet et Jernbanedirektorat, som skal styre jernbanen og sikre strategisk utvikling. Og vi har sikret at all drift og fysisk infrastruktur ligger et sted – i BaneNor. Alle tog skal eies av en aktør fremfor av flere.

Ap er veldig bekymret over at NSB ikke eier og detaljstyrer alt som skjer på jernbanen. Det er jo snodig at Ap, som på den ene siden hevder de er mot at markedet skal styre, samtidig vil la et AS få styre hele jernbanen.

Vel, for meg er det faktisk viktigere at Samferdselsdepartementet har den kontrollen, skjønt jeg har ikke tenkt å detaljstyre jernbanen. Vi skal la fagfolk være fagfolk, men de skal ha politiske målsetninger de skal innfri.

Gevinstene med vår endringer er mange. Blant de viktigste er lavere driftskostnader, mer langsiktig investering, mer helhetlig tenkning. Sammen med kraftig økonomisk satsing gir det jernbanen en lys fremtid. Vi vil den skal gi et enda bedre reisetilbud, og spesielt for togpendlere i bynære områder. Da kan vi lettere avlaste kø på veinettet, uten at vi må ty til økte avgifter og restriksjoner. For det handler jo om å gi folk en bedre reisehverdag, ikke en dyrere og dårligere.

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister, Frp

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.