annonse

Feil om innhold i planforslag for Bømoen

– Boligbygging på Bømoen er realistisk, skriv Tord Bakke og Haakon R. Rasmussen i Ordet fritt
BØMOEN: – Boligbygging på Bømoen er realistisk, skriv Tord Bakke og Haakon R. Rasmussen i Ordet fritt: (Foto: Marco Arcangeli, Voss Fallskjermklubb)

Kommentar til Anders Håland Hemli sitt innlegg i avisen 20.1.2018, som respons på Voss Høgre sitt innlegg samme sted 6.1.2018.

Hemli sitt innlegg i avisen 20.01.2018, gir et svært misvisende bilde av planforslaget for Bømoen som nå ligger til behandling, og vi som har utarbeidet planforslaget føler behov for å presisere en del realiteter i saken.

Innlegget inneholder en rekke faktafeil som Heimli burde klart å styre unna all den stund han tyr til ordbruk som «uvitende», «naive» og ikke å «kjenna plandokumenta dei skal vurdera» for å beskrive sine meddebattanter.

Boligbygging på Bømoen er realistisk. Det kan bygges svært mange boliger på Bømoen uten at det går på bekostning av aktivitet på Flyplassen. Store boligområder lar seg realisere utenfor støysonene, enten nå flystøysonen baseres på aktivitetstall fra 2014 eller på aktivitet tilsvarende konsesjonsgrensen. Derimot er det store utfordringer med dagens støyforurensing for eksisterende boliger, Palmafossen skule og friluftsområdene på Bømoen.

Det har kommet mange merknader til planforslaget, men det ikke antallet merknader som er avgjørende, ei heller om de er likelydende. Det er argumentasjonen og de samfunnsmessige virkninger og verdier som påpekes som er det sentrale. Når det er sagt, så går brorparten av merknadene (over 50%) sendt fra fallskjermmiljøet i praksis inn på de samme argumentene. Om disse er sendt inn som 70 merknader, eller om de hadde vært samordnet som én merknad, skal ikke spille noen rolle for behandlingen av dem.

Areal til boligområder utgjør kun 6 prosent av arealet i planområdet. De 6 prosentene inkluderer i tillegg til selve boligene og areal til hager, tomter, interne veier, grøfter, parkering, bakgrunnsareal, fellesområder, lekeplasser, etc. og de inkluderer også eksisterende boliger innen planområdet. Boligområdene vil heller ikke på noen måte båndlegge noe som helst av friluftsområdene som ligger i planen, og som utgjør ca. 50 prosent av planområdet.

Fortjeneste på investeringer er ikke det offentliges ansvar. Det som derimot er det offentliges ansvar er å sikre elementer som allmenne verdier, utviklingsmuligheter, skatteinntekter, osv. Planforslaget går svært langt i å sikre en balansert utvikling som ivaretar det offentliges behov, friluftsområdene, flyplassen, Bømoløypen, og utvikling i form av bolig- og næringsetablering.

Å tenke samordnet på samfunnsutviklingen ut over snevre sektorinteresser er forvaltningen og politikernes fremste forpliktelse.

3RW arkitekter AS v/Tord Bakke og Haakon R. Rasmussen

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse