annonse

Human-Etisk Forbund med klare forventninger

KYRKJE OG STAT
KYRKJE OG STAT: – Human-Etisk Forbund er tilfreds med at regjeringen vil avvikle tilhørigeordningen, fullfører skillet mellom stat og kirke og gir kommunene anledning til å overta gravferdsforvaltningen, skriv Christian Lomsdalen, medlem av hovudstyret i Human-Etisk Forbund. (Foto: Ingerid Jordal/Arkiv)

Human-Etisk Forbund er positive til signalene den nye Solberg-regjeringen gir på livssynsområdet.

Jeløya-erklæringen fastslår at «Regjeringen legger til grunn at den enkeltes livssyn er et personlig anliggende og at staten verken skal diskriminere eller favorisere livssyn». Human-Etisk Forbund forventer at dette blir fulgt opp når konkret politikk skal utformes.

Likebehandling må være et grunnleggende premiss i i arbeidet med ny lov om tros- og livssynssamfunn. Dette mangler i forslaget som har vært ute på høring.

Grunnleggende for en stat som skal håndtere et mangfoldig samfunn, er at staten verken diskriminerer eller favoriserer enkelte livssyn. Likebehandling av livssyn må derfor være kjernen i en framtidsrettet og bærekraftig politikk. Regjeringen uttrykker i sin politiske plattform at den vil «Legge til rette for mer livssynsnøytrale gravferdsseremonier».

Human-Etisk Forbund forstår dette som et klart signal om at regjeringen ser behovet for livssynsåpne seremonirom i hele landet. Dette er en forutsetning for befolkningens reelle muligheter til å velge seremonier utenfor kirken.

Human-Etisk Forbund er tilfreds med at regjeringen vil avvikle tilhørigeordningen, fullfører skillet mellom stat og kirke og gir kommunene anledning til å overta gravferdsforvaltningen.

Christian Lomsdalen, medlem av hovudstyret, Human-Etisk Forbund

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse