annonse

Oljeavhengig verden med behov for rehabilitering

OLJEAVHENGIG VERD
OLJEAVHENGIG VERD: – Jeg vil påstå veldig mye av de oljerelaterte problemene vi har rundt oss er knyttet til enkle og dårlige erstatninger for gamle metoder knyttet til forbruk, skriv Tom Charles Johsen i MDG Vaksdal. (Foto: Anne Rivenes/Arkiv)

Folk har rett til et godt miljø. Det har også våre etterkommere.

Allerede tidlig på 90-tallet var det gjengs oppfatning i det rikspolitiske miljøet at Norge aldri ville kunne innfri sine klimaforpliktelser parallelt med et frislipp av letekonsesjoner for oljeutvinning.

Den politikken har samtlige regjeringer hatt siden Gro Brundtland regjerte.

Som eneste land i Europa har vi på denne tiden økt våre klimautslipp. Og da telles ikke med den sekundær-forurensing fra gass og solgte oljefat.

Siden tidlig på 90-tallet har Norge økt sine klimautslipp med rundt 11 %, stikk i strid med enhver intensjon nedlagt i utallige avtaler, symbolsaker og skattefritak. Petroliumsinfisert dobbeltmoral ligger som en tykk eksos i stortingsgangene.

I lys av dette blir det derfor lett å forstå at Stortinget tar beslutninger som totalt ignorerer utspill fra egne ekspertorganer, eksempelvis Miljødirektoratet (MD). MD gjør det klinkende klart at frislipp på nye letekonsesjoner for olje og gass er kontrært til vårt klimamål.

De konkluderer endog med at det er dårlig for miljøet lokalt og mest sannsynlig ikke lenger økonomisk lønnsomt for nasjonen.

Denne regjeringen har ignorert alle de 33 advarslerene de har mottatt fra MD når det gjelder oljeutvinning og hvordan det påvirker mulighetene til å nå klimamålene vi har forpliktet oss til.

Miljødirektoratet sine høringsuttalelser er faktisk stort sett ignorert av regjeringene vi har hatt under våre tre siste statsministre (Bondevik 70%, Stoltenberg 80% og Erna 100%), så her finner vi et mønster.

I lys av oljefondet og at vi opererer med en underskuddsgaranti for selskaper som vil lete etter mer olje, er det påfallende likheter her til eventyret om geiten som settes til å passe havresekken.

Det er allerede funnet mer olje globalt, enn det er mulig for atmosfæren å ta opp i form av CO2.

Det er ingen tvil omkring dette, så hvorfor vil vi bruke skattekroner til å lete etter enda mer olje?

I utlandet har Statoil totalt sløst bort 113 milliarder av fellesskapets penger på mislykkede oljeprosjekter.

Det er mye penger. Vi har til og med prøvd å være så kyniske som mulig.

Statoil har investert tungt i tjæresand og oljeskifer med utrolige mengder ødeleggelser og forurensing som konsekvens.

Likevel har Statoil tapt penger på alt sammen!

Konsekvensene av en kynisk og sterk oljebransje som er i stand til å bedøve vår befolkning ved hvert stortingsvalg bør etterhvert bekymre flere enn de spesielt miljøengasjerte i landet. Olje, kull og gass står i dag for om lag 85 %, vindkraft utgjorde 1,6 prosent og solkraft 0,5 prosent av verdens totale energiforbruk i 2016.

Vi puster, spiser og drikker olje, kler det på oss og smører oss inn i det.

Olje og gass bør i rask takt utkonkurreres av bærekraftig og fornybar energi, likevel viser det seg at verden aldri har brukt mer olje enn i dag og forbruket skyter fart.

Djupstaten vår legger opp til et løp der vi bare kjører på for å finne mer og mer olje, denne regjeringen er helt enig, Ap også.

Denne globale iveren etter olje som skal bringe velferd og tillate oss et stadig økende forbruk, pågår tilfeldigvis samtidig som jorden går gjennom den største masseutryddelsen av levende organismer siden dinosaurene ble utryddet, tenk det.

Jeg vil påstå veldig mye av de oljerelaterte problemene vi har rundt oss er knyttet til enkle og dårlige erstatninger for gamle metoder knyttet til forbruk.

Oljeforbruket i alle dets former er i ferd med å melde menneskeheten ut av det gode biologiske selskap.

Tom Charles Johnsen, kommunestyrerepresentant i Vaksdal kommune og leder i MDG Vaksdal

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.