annonse

Regjeringen bygger genbank for å redde villaksen

REGJERINGA VEDTOK GENBANK
REGJERINGA VEDTOK GENBANK: Fleire gler seg over at genmaterialet til villaksen og sjøauren i Hardanger skal takast vare på. (Foto: Karl Ystanes/Arkiv)

En ny genbank sikrer at vi kan få sunne, levedyktige bestander av villaks i Hardanger igjen.

Regjeringen har vedtatt å bygge en genbank for å ta vare på genmaterialet til villaksen og sjøørreten i Hardanger. Genbanken gjør det mulig å bygge opp igjen bestandene når tilstanden i fjorder og elver er bedre.

Det er svært alvorlig at tilstanden for mange laksefiskbestander i Hardanger er så dårlig at det er nødvendig å bevare dem i genbank. Vi må gjøre hva vi kan for å sikre villaksen, som Norge har et særskilt ansvar for.

Den atlantiske laksen består av en rekke bestander som er genetisk forskjellige. En stor del av bestandene hører hjemme i norske vassdrag. Når bestander av laksefisk står i fare for å dø ut, er det mulig å ta vare på fisk fra bestandene i en «bank». Denne fisken kan brukes til å etablere bestandene igjen når de negative påvirkningene er tilstrekkelig redusert.

Tilstanden til bestandene av villaks måles etter Kvalitetsnorm for villaks. Seks laksebestander i Hardanger er vurdert etter denne kvalitetsnormen. Alle er i svært dårlig tilstand. Lakselus og rømt oppdrettslaks er de store truslene.

Det har vært lite gytefisk over lang tid også i alle de andre lakse­bestandene i indre halvdel av Hardangerfjorden og i sjøørretbestandene i midtre del av fjorden. Det viser overvåking i regi av Uni Miljø. Havforskningsinstituttets over­våking og modelleringer har vist at påvirkningen fra lakselus på villfisken i Hardangerfjorden er stor.

Også tidligere har det vært planer om en genbank for lakse­fiskbestander fra Hardanger, og for Venstre har dette lenge vært en viktig sak. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå har funnet rom for å prioritere dette viktige prosjektet. Hvor den nye genbanken skal etableres, vil bli avgjort etter en konkurranse i tråd med regelverket. Vi vil bruke mellom 60 og 70 millioner kroner på å bygge genbanken over en ­periode på tre år.

En ny genbank sikrer at vi kan få sunne, levedyktige bestander av villaks i Hardanger igjen. Samtidig har vi en stor og viktig jobb foran oss med å redusere de negative miljøpåvirkningene fra oppdretts­næringen.

I Jeløya-erklæringen er regjeringspartiene­ enige om at vi skal lage en handlingsplan for å oppfylle kvalitetsnormen for villaks, og vi er også enige om at det skal stilles strenge miljøkrav til oppdrettsnæringen, blant annet for å bekjempe lakselus og rømming. Dette arbeidet blir svært viktig for å sikre at villaksen i framtiden kan flytte fra genbanken til der den egentlig hører hjemme, i norske fjorder og elver.

Ola Elvestuen (V), klima- og miljøminister

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse