annonse

Riksvei 13, den glemte riksveien

KOLLISJONAR OG KORK
KOLLISJONAR OG KORK: Kollisjon på Ringøy – ei ikkje uvanleg hending på denne strekkja. Vegen er ein av dei smalaste og mest rasutsette, meiner Ullensvang Høgre. (Foto: Sara Finne/Arkiv)

Riksvei 13 går gjennom fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane og binder sammen indre strøk i disse tre fylkene.

Standarden på veien, både når det gjelder rasrisiko og bredde, er under enhver kritikk, spesielt strekningen fra Suldal kommune til Hardangerbrua, gjennom Odda kommune og Ullensvang herad.

Hardangerbrua ble åpnet i 2013, men tilførselsveien R13 fra brua til E134 er en av de mest rasfarlige og smaleste strekningen til riksvei å være. Hardanger har alltid vært et populært reisemål for turister og i senere tid har Trolltunga bidratt til enda flere turister og større trafikk på R13. Dette har ført til kaotiske forhold på R13 i Ullensvang og Odda.

Det haster med å sette i verk utbedring av den smale og rasutsatte veien med gul stripe på hele strekningen. Ullensvang, Jondal og Odda kommune blir en kommune fra 1. januar 2020. Trygge og moderne veier er helt nødvendig for å utvikle den nye kommunen. Vi må ha trygge skoleveier, sikker transport av varer og tjenester og trygge arbeidsveier. Skal en opprettholde arbeidsplasser og utvikle næringslivet og tiltrekke seg ungdommer og gründere, er god infrastruktur det viktigste konkurransefortrinnet til en kommune.

Ved neste rullering av NTP vil Ullensvang Høgre prioritere indre strøk av Hordaland og R13.

Ullensvang Høgre vil være en pådriver for å få realisert utbedring og rassikring av R13 med gul stripe fra Hardangerbrua til E134 og i Brattlandsdalen fra grensen til Suldal kommune til E134 i Røldal ved neste rullering av NTP.

I Odda sentrum må det skiltes til Bergen langs R13.

Snøggbåt på fjorden hele året

Tilgjengelighet – tilgjengelighet – tilgjengelighet er nøkkelen for at næringslivet skal skaffe de bærekraftige arbeidsplasser Norge nå trenger.

Hardanger er kjent for sin natur, kultur og tradisjoner rundt Hardangerfjorden, men fjorden er ikke tilgjengelig da ingen båt gir muligheter annet enn noen få måneder om sommeren. Vår konkurrende fjord, Sognefjorden, har en rekke båter som går hele året.

Snøggbåten må gå hele året og i korrespondanse med buss fra Norheimsund og Odda, effektiv offentlig transport for de fastboende er en svært viktig reisemåte.

Skal man til sykehus/møter etc. frem og tilbake på dagen, er dette viktig. I tillegg vil båten være en sikker beredskapsvei hele året.

Når vi nå slår sammen Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad blir det viktig med båt på fjorden hele året.

Ullensvang Høgre ber Hordaland fylkeskommune om å sørge for at det blir snøggbåt på Hardangerfjorden hele året.

Erlend Nævdal Bolstad, partileder Ullensvang Høgre

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse