annonse

Lokal politikar fengsla i fire nye veker

INDRE HORDALAND: Fredag vart lokalpolitikaren frå Indre Hordaland som sit fengsla mistenkt for seksuelle overgrep mot born, varetektsfengsla i fire nye veker. Av sakspapira går det fram at det står att få etterforskingsskritt i saka, og at det er forventa at saka vil vera ferdig etterforska og oversendt statsadvokaten for påtaleavgjersle innan komande fengslingsperiode.

annonse