annonse

BKK set i verk tiltak i Ekso

EKSO
Ekso: BKK pumpa rein luft ut i elvevatnet, og dette tok livet av over 30 fiskar. (Foto: Katrine Nordanger Mjelde)

Sundag ettermiddag melder BKK at dei vil setja inn fleire tiltak i elva Ekso for å hindra at liknande skjer igjen.

Katrine Nordanger Mjelde

BKK set i verk fleire tiltak for at hendinga i elva Ekso ikkje skal gjenta seg. Laurdag pumpa BKK vatn med for høgt luftinnhald ut i elva frå Myster kraftverk.

Dette førte til at mykje fisk er død. Eit stykke lenger oppe i elva hadde ei rist gått tett ved vassinntaket til kraftverket. Difor har det kome inn store mengder luft i kraftverket. Lufta vart piska inn i vatnet under høgt trykk i turbinen. Dette har blitt sleppt ut igjen i elva nedanfor kraftstasjonen.

– Me beklagar sterkt denne hendinga og vil gjera det me kan for at det ikkje skal skje igjen. Me skal nøye granska hendinga, men me ser fleire strakstiltak som me set i verk så raskt det let seg gjera, seier Olav Osvoll, konserndirektør Produksjon i BKK.

Har alarm

Dei skal mellom anna innføra måling av luftinnhaldet i vatnet ved utløpet frå kraftverket. Då vil ein få oversikt over om det er luftovermetning i vatnet.

I tillegg til måling av luftinnhaldet i vatnet, vil dei bruka dykkarar eller ein fjernstyrt miniundervassbåt (ROV) til å inspisera rista. Rista er utstyrt med ein automatisk grindreinskar, men det er behov for å sjå om det kan liggja igjen plast eller gjenstandar som hindrar gjennomstrøyming av vatn.

BKK har i dag alarm på trykkfall i vassvegen som gjev indikasjon på at rista er tett. Alarmverdien er justert opp, slik at BKK tidlegare vil få eit varsel om når rista er i ferd med å bli tett.

Samarbeid

Det har i mange år vore tett samarbeid mellom Uni Reserach, BKK og Ekso elveeigarlag for å gje gode levevilkår for fisken.

– Me vil ha eit møte snarleg med elveeigarlaget om dette. Me vil fortelja om hendinga og kva me planlegg å gjera av tiltak for å unngå at dette skal skje igjen, seier Osvoll.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse