Tjuveribande med fototabbe:

Innbrotsselfie vart bevis

Fem menn varetektsfengsla i fire veker mistenkte for fleire innbrot og tjuveri.