annonse

– Me er hardt råka av gondolen

«ØYDELAGD HAGE»
«ØYDELAGD HAGE»: Retten vitja eigedomen til Arnfinn E. Finne og Eldbjørg Foldnes Finne i Kverkane, heilt øvst i bustadfeltet under gondolbanen. Til venstre for Eldbjørg står takstmann engasjert av Voss Gondol, styreleiar i Voss Gondol AS Øyvind Wæhle, advokatar for Voss Gondol Stig J. Harris og Arild Nundal og tingrettsdomar i Bergen tingrett og leiar for rettsmøtet på Voss Eivind Pundsnes. (Foto: Karl Ystanes)
UTFORDRANDE SKVIS
UTFORDRANDE SKVIS: Solrun Samnøy og Kristen Skjeldal gav uttrykk for frustrasjon over at det har vore vanskeleg å syna glede over at Voss har fått ny gondolbane, og samstundes få gehør for at dei som huseigarar under banetraseen opplever ulempene som vanskelege og omfattande. (Foto: Karl Ystanes)
NEDFALL
NEDFALL: Ein greaseklump vart funnen på altanen i Kverkane 7 onsdag føremiddag. (Foto: Karl Ystanes)
HAR LAGA FORHOLDSREGLAR
HAR LAGA FORHOLDSREGLAR: Emma M. Søndrol Silberg fortalde domar Eivind Pundsnes (raud jakke) at dei ikkje let dottera leika på austsida av huset, i frykt for at noko skal ramla ned frå gondolbanen. I midten av biletet står takstmann Rolf Botnen og til venstre for han er sivilagronom Bjørg Skarbø. Båe er medlemer i skjønsretten som er leia av Pundsnes. (Foto: Karl Ystanes)

+ Redusert livs­kvalitet, nedsett eigedomsverdi, kjensle av over­vaking og frustrasjon over at ulempene vert tona ned av samfunnet.

Karl Ystanes


Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse