annonse

Slik slår statsbudsjettet ut for deg og meg

STRENGARE REGLAR
STRENGARE REGLAR: Støtte til kosmetisk tannregulering bør fjernast, meiner regjeringa. Omlegginga vil truleg føra til at talet på born og unge som startar opp med tannregulering, blir reduserte frå 30.000 til 20.000 i året, ifylgje Helse- og omsorgsdepartementet. (Foto: Vitaliy Kytayko/Colourbox)

+ Neste år er NRK-lisensen borte for godt. Alkoholavgiftene blir auka og det blir dyrare å handla i utanlandske nettbutikkar. Slik slår statsbudsjettet ut:

  • NPK-NTB/ Marius Helge Larsen


Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

annonse