Avisa Hordaland

Portrett

Den nye soknepresten

Den nye soknepresten

– Voss er alt ein treng i kvardagen – anten det no er kontor, butikkar eller andre fasilitetar – nett som i ein by.