Avisa Hordaland

Portrett

Kvinna som tek over makta

Kvinna som tek over makta

Sidan 1964 har Vaksdal kommune vore styrt av menn. No er det Hege Eide Vik som sit ved roret.