...

Mediefaget, faget utanom det vanlege!

Er du interessert i praktisk arbeid på skulen? Likar du å filma, ta bilete og redigera?

Publisert 09.01.2012 kl 12:00 Oppdatert 09.01.2012 kl 12:04

Tips ein venn på e-post:


...

Då er medie- og informasjonskunnskap noko for deg!

I mediefaget gjer me litt av kvart. I faget vert teori kombinert med mykje undervisning utanfor skulestova. I timane er me ofte ute og fotograferer, tar opp filmar og lyd, og etterpå lagar me eit ferdig produkt ved hjelp av ulike redigeringsprogram. Ein del av faget er òg å sjå film, og etterpå analysera den. Me har også eit tett samarbeid med lokalavisa Hordaland.

Medieklassen har fått høve til å skriva tekstar som vert publiserte på nettutgåva til Hordaland.

Dette er veldig kjekt og lærerikt!

Er det noko av dette som passar deg, så oppfordrar me deg til å velja dette faget i Vg2!

På framsida no


...

Ingen ølflasker i russetida

– Slik vert det minimalt med flaskeknusing, seier lensmann Ivar Hellene.

...

Sparebanken Vest set ned renta

Alle tre vossabankane har no sett ned renta i april.

...

Ingen tatt i kontroll

Det var berre velstand i politikontrollane skjærtorsdag.

VER BUDD: Bruk naudblink, hald jamn fart og fylg kolonna. Det er nokre av Statens vegvesen sine tips ved kolonnekøyring.

Tips og råd for påsketrafikken

Statens vegvesen rår til å halda seg oppdatert på vegforholda.