NO VERT DU TEKEN: No er alle godkjenningar på plass, så no vert du teken om parkerer ulovleg her, nedanfor Esso og aust for Voss kulturhus. Foto: Privat

No får du bot for å parkera her

No har Vegvesenet handsama kommunen sin søknad om skilt. Så no får du bot viss du parkerer her, nedanfor Esso og aust for kulturhuset.

Det stadfestar Torbjørg Austrud, kommunalsjef for tekniske tenester i Voss kommune.

Les også
Skiltet seier parkering forbode. Men du kan parkera likevel, for kommunen handsamar det enno ikkje

Ulovleg, men ...

Det var i slutten av november at parkering forbode-skilta kom opp.

Området er ikkje regulert til parkering, men til friområde. Likevel har folk lenge parkert her, grunna mangel på andre parkeringsplassar vest på Vangen.

Kommunen såg seg lei på dette, og sette difor opp parkering forbode-skilt, før Vegvesenet hadde fått handsama kommunen sin søknad om dette.

Vegvesenet har sagt til Hordaland at dette har kommunen moglegheit til å gjera, etter paragraf sju i vegtrafikklova.

Les også
Strandvegen ved kulturhuset har blitt villparkeringsplass

Har ikkje handsama

Men så har spørsmålet vore om kommunen då har hatt mogeleigheit til å handsama feilparkeringar her. For dei har det vore mange av.

Vegvesenet meiner at jussen er uklar, men kommunen har medvite valt ikkje å handsama brot på skilta før Vegvesenet har handsama kommunen sin søknad om å setja dei opp.

Vegvesenet har tidlegare sagt at dei skulle rydda bordet og handsama søknaden før jol. Og det har dei no altså gjort.

Så no er det kan henda slutt på vill-parkeringa her, ein gong for alle.

Les også
Tunellmassar som parkeringsplass i dette området?