Sjå fleire flotte sommarfoto frå lesarane våre

Send inn du også. Aller helst på e-post lesarfoto@avisa-hordaland (då vert oppløysinga på bileta best), men snap avisahordaland kan og fungera.