Diskusjonen i formannskapet viste at det ikkje var usemje om at den lange tunnelen er den ideelt sett beste løysinga, ikkje minst for Haukanes.

Men ordførar Ingebjørg Winjum (V) og varaordførar Lars Bjarte Røynstrand (H) våga ikkje seia nei til løysinga no, sidan det er heilt i det uvisse kva tid det ville verta mogeleg med midlar til lang tunnel.

Klikk her for å lasta heile saka