Ein bileigar i Gravnvin opdaga sundag morgon at einkvan hadde kasta ein stein gjennom bakvindauget på bilen hans.

– Me ventar at bileigaren vil koma å melda denne saka i dag, fortalde Edvin Kaldestad i Voss lensmannsdistrikt til Hordaland måndag morgon.

Etter det Hordaland kjenner til skal det ikkje vera stole noko frå bilen.