Måndag hadde Sparebanken Vest siste opningsdagen for avdelinga i Granvin.

Kunden frå Hallanger skaffa seg kontantar over disk, og forklarer at ho har kort òg, men at ho ikkje har teke det i bruk enno.

– Mannen min får problem, for han har ikkje kort heller, seier ho.

Det kan likevel ordnast, Borgny Spord og Rigmor Onarheim i banken er ikkje seine om å finna fram papira som skal til for å få løyst vanskane.

– Eg trudde de hadde kaffi og kake i dag, seier neste kunde som kjem inn. Snefrid Røynstrand ville elles berre seia takk for no.

Klikk her for å lesa/kjøpa heile saka