Hopp til innhald på sida:

Nøkkeltal

Stadfesta smittetilfelle

Smittetilfella er stadfesta, altså dei som er blitt testa og har fått påvist korona.

Kjelder for tala er Folkehelseinstituttet og kommunane. Tala blir oppdaterte minst dagleg.

Innlagde på sjukehus

Kjeldene for tala er Helsedirektoratet og dei fire helseregionane, der det blir oppdatert dagleg. Tala på intensiv- og respiratorpasientar blir rapporterte på helseregion-nivå. Tala på innlagde kan gå opp og ned etter kvart som pasientar blir lagde inn, blir skrivne ut, eller døyr.

Vaksinerte