Høyr bygdesongane her

Mange av bygdene i heradet har eigne songar. Nokre av dei høyrer du her.

I høve syttande mai er det fleire av bygdene i heradet som har spelt inn nye versjonar av songane sine.

Her får du høyra Vossasongen, Granvinssongen og Strandasongen.

Vossasongen

Granvinssongen

Strandasongen