Ordføraren sin 17. mai tale

Ordførar Hans-Erik Ringkjøb er talar for dagen på denne spesielle syttande mai.

Han manar til dugnadsvilje, samarbeid og tru på at me skal koma gjennom dei tunge tidene, som me har gjort i tunge tider før.