Russen talar til folket

Dei to russepresidentane i heradet talar som vanleg, sjølv på ein uvanleg 17. mai.

Raudrussepresidenten er Martin Brekkhus frå Bolstadøyri. Han har hatt ei god russetid trass i at han vart president for «koronarussen» på Voss Gymnas, og takkar medruss, lærarar og leiing for tre år på skulehaugen.

Den grøne presidenten

Brede Søreide regjerer over grøn- og svartruss på Voss vidaregåande skule. Han har og tilpassa seg den uvanlege samtida, og sender tankar til bønder og helsearbeidarar som tek støyten i fremste rekkje.

Presidentportrett

Begge russepresidentane vart portretterte i avisa nyleg, artikkelen les du her:

Les også
Presidentar i koronaen si tid