Retningslinjer

Hordaland fylgjer retningslinjene som er fastlagde i Mediebedriftenes Landsforenings (MBL) sine reglar om annonsepraksis.