Stillingsannonsar

 

Den framtidige arbeidstakaren din finn du hjå oss.

Annonsar for ledige stillingar kjem i avisa under vignetten «Ledige stillingar».

Prisen på eigedomsannonsar er kr 14,65 pr spaltemillimeter, dersom det er farge på annonsen kjem det eit tillegg på kr 5,85 pr spaltemillimeter.

Produksjonstillegg pr. mm.  er 40 øre.

I tillegg vert desse annonsane lagt ut på nettavisa vår med eiga oppføring, annonsen på nett har ein fast pris på kr 1.450,-

Alle prisar ekskl. mva.

Annonsen ligg ute på www.avisa-hordaland.no fram til søknadsfrist eller i inntil 30 dagar.

For å bestilla ein stillingsannonse send oss ein e-post til: annonse@avisa-hordaland.no

Hugs å få med dette: