Administrasjon

Hordaland Trykk og Distribusjon as

Laila Mjaanes

Hjelpearbeidar og maskin-/rotasjonsassistent

IT-avdeling

Kundesenter

Marknadsavdeling

Terje Øye

Sals- og marknadssjef

Produksjon

Oddny Søtvik

Annonseproduksjon

Redaksjon

Marit Folkedal Lussand

Journalist og debattansvarleg

Guro Valland

Ansvarleg redaktør og dagleg leiar