Administrasjon

Hordaland Trykk og Distribusjon as

Laila Mjaanes

Hjelpearbeidar og maskin-/rotasjonsassistent

IT-avdeling

Kundesenter

Marknadsavdeling

Terje Øye

Konstituert Sals og Marknadssjef

Produksjon

Redaksjon

Marita Saue Hamre

Journalist, permisjon