Goabadne

Her er det råd å setja inn bilete av nyfødde. Kunngjeringar i denne spalta er ei gratisteneste.
I kunngjeringa må det stå både føre- og etternamn på foreldra til barnet.

Hugs også namnet på dei som er saman med barnet på biletet.
Skriv kvar barnet er fødd, i tillegg til vekt og lengde på den nyfødde.
Ta gjerne med sysken og foreldre på biletet.
Hugs namneopplysningar og dei opplysningane om barnet du vil skal koma i avisa.

Send inn tekst og foto her:  redaksjon@avisa-hordaland.no