Nygifte

I spalta «Me gifter oss» kan ein få inn bilete av nygifte brurepar, her må det stå
både føre- og etternamn på brureparet.

Dato for bryllaup og evt. stad kan vera med.
Dette er ei gratisteneste.

Tekst utover dette vert rekna som annonse og må setjast inn under gratulasjonar.

Send inn tekst og foto til:  redaksjon@avisa-hordaland.no
Skriv i emnefeltet i eposten med «Me gifter oss» eller «nygifte».