Rubrikkannonsar

For å bestille, ta kontakt med marknadsavdelinga på tlf. 56 53 03 00 eller send ein e-post til: annonse@avisa-hordaland.no 

Linjeannonsar under vignettar som t.d. «Til sals», «Til leige», «Bil & motor», «Ymse» og fleire kostar kr 62,50 for to linjer, 77,50 for tre linjer, 92,50 for fire linjer og 107,50 for 5 linjer. 5 linjer er det meste det er plass til under desse vignettane. Linjeannonsar kan ikkje innehalda bilete.

På kvar linje er det plass til +/- 30 teikn.

Om du ynskjer at annonseteksten din evt. skal kortast ned for å bli maks 5 linjer, ber me deg gjera oss merksame på det i merknadsfeltet under.

Annonsar som er på meir enn 5 linjer vert sett opp som «vanleg» annonse med ramme rundt.

Pris pr. mm for desse er kr 11,95 og kr. 19,25 med fullfarge. Produksjonstillegg er 50 øre pr. mm.

Alle prisar inkludert mva.

(Goabadne (nyfødde) og giftarmål (bryllaupsbilete) er gratis og skal sendast direkte til redaksjonen på redaksjon@avisa-hordaland.no)


Når du sender oss ein e-post med bestilling, hugs å få med dette: