Rubrikkannonsar

Linjeannonsar under vignettar som t.d. «Til sals», «Til leige»,
«Bil & motor», «Ymse» og fleire kostar kr 62,50 for to linjer, 77,50
for tre linjer, 92,50 for fire linjer og 107,50 for 5 linjer. 5 linjer er det
meste det er plass til under desse vignettane. Linjeannonsar kan ikkje
innehalda bilete.

På kvar linje er det plass til +/- 30 teikn.
Om du ynskjer at annonseteksten din evt. skal kortast ned for å bli
maks 5 linjer, ber me deg gjera oss merksame på det i merknadsfeltet under.

Annonsar som er på meir enn 5 linjer vert sett opp som «vanleg»
annonse med ramme rundt. Pris pr. mm for desse er kr 11,95 og kr.
19,25 med fullfarge. Produksjonstillegg er 50 øre pr. mm.

Alle prisar inkludert mva.

(Goabadne (nyfødde) og giftarmål (bryllaupsbilete) er gratis og skal sendast
direkte til redaksjonen på redaksjon@avisa-hordaland.no)

Ta kontakt med marknadsavdelinga på  tlf. 56 53 03 00 eller e-post
annonse@avisa-hordaland.no dersom du har spørsmål.
Om du sender oss ein e-post med bestilling, hugs å få med dette:

Annonsetekst