Student

Vilkår for Studentabonnement

Hordaland har halv pris på abonnement for studentar.

For å få innvilga studentpris, må me motta kopi av studentbevis frå lærestaden.

Studentabonnement gjeld for desse studia:

- Høgskule og universitet.

- Ungdom i fyrstegongsteneste og sivilteneste

- Elev ved Folkehøgskule*

- Elev ved Vidaregåande skule*

- Lærlingar*

*som ikkje bur på same adresse som foreldre og føresette

Har de spørsmål vedr. studentabonnement, ta kontakt med oss på

tlf 56 53 03 06 eller e-post abonnement@avisa-hordaland.no