Flaumen på Voss får store konsekvensar. I verste fall kan ein gå over nivået på flaumen i 2014.

– Me ber folk om å halda seg unna flaumutsette område, det er farleg å opphalda seg nær elv og vatn. Det er framleis usikkert når flaumen når toppen. Me ser at Raundalselva har nådd toppen, medan Strandaelva har svært høg vassføring, samanlikna med 2014, skriv heradet i ei pressemelding.

Vêrvarslinga sin målestasjon i Myrkdalen har registrert 140 millimeter nedbør siste døger.

Lokalveg Petter Bondes veg (forbi Voss Vandrarheim) er også stengd., og straumen er kobla ut i Fredheim burettslag og i Voss Vandrarheim.

Krisestab

Voss herad har etablert kommunal kriseleiing.

Det opplyser stabssjef for innbyggjarservice, Tor Halvorsen, i ei pressemelding fredag kveld.

– Dette for å best mogleg handtera dei ulike konsekvensane av flaumen. Det ei pågåande evakuering i Teigdalen, som vert handtert av politiet og Voss brannvern, seier Halvorsen.

Oppmoder å sikra gjenstander

Voss herad har auka beredskap innan teknsik drift og bygg og eigedom, og fylgjer situasjonen tett utover.

– Me oppmoder alle om å sikra verdiar som står utsett til, skriv Voss herad i ei tekstmelding til innbyggjarane.