(Siste)

(Nettavisen)Hver husstand mottar kun tre adresserte brevsendinger i uken. Da er det ikke lenger grunnlag for daglig postomdeling, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

For 3. kvartal 2018 var nedgangen i postvolumene på 15,5 prosent, sammenliket med for ett år siden. Det betyr at hvert sjette brev er borte på et år.

Hver husstand mottar nå kun tre adresserte brevsendinger i uken. Wille mener det er nødvendig at man går over til post annenhver dag fra og med 2020. Hvis ikke blir det veldig dyrt for staten.

– Alternativt vil statens betaling for kjøp av ulønnsomme leveringspliktige posttjenester fortsette å øke. Færre faste omdelingsdager er ikke til hinder for gode løsninger for post og netthandelspakker også i framtiden, sier Wille.

Hun understreker at for aktører med spesielle behov, for eksempel avisene, er det nødvendig å finne alternative løsninger. Posten Norge la frem kvartalstall fredag som viste en omsetning på 5,64 milliarder kroner, en nedgang i omsetning på 2,8 prosent, mot samme kvartal året før. Det justerte driftsresultatet er på 126 millioner kroner, ned fra 130 millioner. (ANB)