Politiet stadfestar overfor TV 2 News at minst to personar er omkomne og at ti personar er skadde. Tidlegare vart det opplyst at fem personar mista livet.

Dei førebelse opplysningane tyder på at lastebilen har køyrt inn i trafikken framfor. Fleire køyretøy er innblanda i ulykka, som skjedde på E45 i retning Aarhus mellom Horsens og Hedensted. (©NPK)