Me vil gjerne høyra frå deg. Send ein e-post til redaksjon@avisa-hordaland.no

Har du spørsmål til kommuneoverlegen i Voss herad om dei nye tiltaka?

Her kan du stilla spørsmål: Still dine koronaspørsmål til kommuneoverlegen her

Dei nye tiltaka trer i kraft frå natt til onsdag 15. desember, og skal vara i minst fire veker.

Kontaktreduserande tiltak

Nokre av dei viktigaste nye tiltaka er:

• Gult nivå i barnehagar og på barne- og ungdomsskular.

• Raudt nivå på vidaregåande skular.

• Alle som kan ha heimekontor skal ha heimekontor.

• Skjenkjestopp over heile landet.

Les meir her: Dette er dei nye tiltaka