AUKA FARE: Faregraden for snøskred i område Hardanger og Voss vart oppjustert måndag ettermiddag. Dette er eit illustrasjonsfoto frå eit tidlegare skred i Myrkdalen. Foto: Sara Finne

Auka fare for snøskred i Hardanger og Voss

Faregraden for snøskred i desse områda er no oppjustert til 4. Det melder NVE måndag ettermiddag.

– NVE tilrår alle å halda seg unna skredterreng.

Tidlegare i dag var faregraden sett til 3 på skalaen, men no er den vorten flytta opp til 4, stor fare for snøskred i områda Hardanger, Voss, Helgeland, Indre Fjordane og Svartisen.

Les også
– Ikkje forsvarleg å køyra i Bavallen i dag
Les også
Flaumen på Brynavollen: Heradet vurderer å grava opp vegen og laga kum

Naturleg utløyste skred

– Temperaturstigning, i kombinasjon med store mengder regn og nysnø i høgda, kan føra til ei svekking av vedvarande svake lag. Det er derfor venta at skred kan løysa seg ut av seg sjølv, seier snøskredvarslar i NVE Håvard Toft Larsen.

NVE opplyser at vedvarande svake lag kan vera vanskelege å kjenna att, og kan få fatale konsekvensar om det vert løyst ut. Typiske fareteikn ein må sjå etter, er drønn, skytande sprekker og ferske skred.